IP telefoni — fra visjon til virkelighet

IP telefoni er i rask utvikling og er nå i ferd med å få en viss utbredelse innen bedriftsinterne datanett. I denne artikkelen beskriver Andreas Øveraasen bakgrunnen for IP telefoni og de siste årenes endringer i visjoner, mål og løsninger.

Andreas Øveraasen  Typisk for teknologier i rask utvikling er at det er et stort antall forkortelser og protokoller å holde rede på. Standardene har ikke helt ”satt seg” og begreper som H.323, SIP, RTP, MGCP, Gatekeeper, RTSP osv. florerer. Denne artikkelen vil ikke fokusere på disse protokollene og tilhørende virkemåte, men heller på anvendelsen av og nytteverdien av IP telefoni som løsning.  Historisk tilbakeblikk Allerede på midten av 90-tallet da Internett fikk sitt gjennom

Forsiden akkurat nå

Til toppen