Debatt

IP-telefoni eller PABX — hva lønner seg?

Bedrifter som skal gå over fra PABX til telefonløsninger basert på IP-telefoni bør ikke bare se på de rene besparelsene som VoIP innebærer. I stedet bør bedriftene vurdere tre alternative scenarioer, skriver Astrid Notø Larsen og Bjørn Hobberstad i Teleplan i denne kommentaren.

Mange bedrifter vurderer i dag om de ønsker å fortsette å bruke PABX-løsninger som hussentral / telefoni, eller om de ønsker å gå over til IP-telefoni. IP-telefoni er teknologi for å føre telefonsamtaler over datanettverk der talen overføres som datapakker, derav begrepet VoIP – ”Voice over IP”.Ifølge leverandørene av VoIP vil overgang fra tradisjonell telefoni til IP-telefoni bety innsparinger på mellom 30 og 70 % for bedriften. Dette, kombinert med en større grad av fleksib

Forsiden akkurat nå

Til toppen