IP-telefonen må støtte nødnumre

Post- og Teletilsynet (PT) la i går ettermiddag fram sitt syn på regulering av IP-telefoni i et prinsippnotat. PT er meget kategorisk i sitt krav om opprinnelsesmarkering og at enhver tilbyder av geografisk lokalisert IP-telefoni skal gi adgang til bruk av alle aktuelle nødnumre. På begge disse punktene signaliserer PT i reguleringen at de ikke vil gi dispensasjoner.

Opprinnelsesmarkering innebærer at telefonen det ringes fra skal kunne lokaliseres. Her sier PT eksplisitt at de ikke vil gi dispensasjoner med unntak av den IP-telefoni som er basert på nomadisk bruk – det vil si der du ringer fra ulike WLAN-soner. Her vil trolig dagens dispensasjonspraksis bli videreført. Utvilsomt er det opprinnelsemarkering kombinert med nødnumre som vil bli diskutert av de vel 30 aktive IP-telefonioperatørene da nok ikke alle uten videre kan tilfredstille PTs krav.

Forsiden akkurat nå

Til toppen