Internettvalg til høsten

Til høsten bli det for første gang forsøkt politisk valg via Internett i Norge. 45 videregående skoler blir prøvekaniner ved høstens skolevalg.

- Interessen blant elever er svært stor for en slik valgordning, sier direktør Bjørn Henriksen i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i Bergen til NRK. Denne institusjonen har håndtert skolevalgene i forbindelse med stortings- og kommune- og fylkestingsvalg. Siden 1989.Internett er i sterkere grad blitt brukt til politisk kommunikasjon siden den første epostkampanjen ble gjennomført av guvernør Jerry Brown i California i 1992. Edward Kennedy ble den første amerikanske senatoren i US

Forsiden akkurat nå

Til toppen