Internett på mobilen — for alle?

De ukentlige brukere av internettbaserte tjenester ligger på ca 10 prosent  av totale mobil-brukere mens de daglig brukerne ligger på ca 4 prosent. Disse tallene bekreftes av den nye mobilundersøkelsen fra Teleplan og Opinion på vegne av TeleNorge / Teleavisen, skriver Hege Tokerud i Teleplan.

De siste årene har det blitt satset mye penger på å bygge ut mobilnettene til å bli raskere og bedre gjennom både GPRS, EDGE, 3G og HSDPA. Terminalene er blitt mer avanserte og kommer med større skjermer og bedre nettleser og ifølge Elektronikk-bransjen vil det være ca 1,3 millioner 3G-telefoner på det norske markedet ved utgangen av 2007. Både sluttbrukerutstyr og mobilnettene er i større grad tilpasset datatrafikk enn for et par år siden, men det viser seg at bare 4 prosent av mobi

Forsiden akkurat nå

Til toppen