Innovasjonens økologi

Fortsatt vekst i telekomindustrien er avhengig av nye tjenester og innhold. Det betyr innovasjon. Erling Maartmann-Moe, som i dag jobber med venturekapital, tar her for seg vilkårene for innovasjon. Han mener at statlig støtte til innovasjon helst bør ha form av risikoavlastning.

Av Erling Maartmann-Moe Jeg har forelsket meg i et nytt ord: Habitat. Det kan vel best forstås som en blanding av ord somgrobunn, klima, rammevilkår, omgivelse eller økologi.  For tiden jobber jeg med et prosjekt som handler om kommersialisering av forskning. Det ser spesifikt på tiltak som kan gjøre at det blir lettere å skape bedrifter ut fra forskningsresultater, men jeg skal ikke forskuttere resultatene av prosjektet — de kommer før sommeren.  I denne forbindelse ser vi selvsagt

Forsiden akkurat nå

Til toppen