

Innfører retningslinjer for grossistpriser

EU vil innføre retningslinjer for grossistpriser i bredbåndsmarkedet. Hensikten er å drive utrullingen av fiberbasert bredbånd videre.

EUs store plan, kjernen i det som omtales som Den digitale agenda, er å tilby alle EU-borgere bredbånd med kapasitet på minimum 30 Mbit/s innen 2020. Samtidig skal 50 prosent av EU-husholdningene abonnere på en bredbåndsforbindelse med minimum 100 Mbit/s innen 2020. Ett av mange virkemidler som vurderes for å støtte opp om dette målet, er å tvinge ned prisen på tilgang til dagens kobberbaserte infrastruktur. Tanken er at svekkede marginer vil øke konkurransen og motivere netteierne

Forsiden akkurat nå

Til toppen