Ingen påviselige skader fra mobilbruk

Stadig flere virksomheter og privatpersoner innfører trådløse systemer som sin hovedløsning, gjerne fundert ut fra økonomiske eller strategiske forhold. Sensasjonsoppslag i media bidrar til å skape frykt for at bruken av slike løsninger kan gi helseskader, spesielt kreft, skriver Bjørn Paulsen.

Av Bjørn Paulsen Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening (NORTIB) ser det som viktig at disse aspektene blir belyst ut fra et faglig perspektiv. Foredragene under vårt seminar ”Mobiltelefoner og trådløse nett. Stråling og helsefare” forrige uke gjenspeilte da også dette.  En hovedkonklusjon var at det er vanskelig å påvise direkte skader fra mobiltelefonbruk, men at flere forhold ikke var godt undersøkt ennå, spesielt mht langtidseffekter og påvirkning fra svake felt. En vikti

Forsiden akkurat nå

Til toppen