Ingen nasjonal markedsmakt innen internasjonal roaming

Ingen aktører, verken alene eller sammen, har sterk markedsstilling i det nasjonale markedet for inernasjonal roaming i offentlige kommunikasjonsnett. Det mener Post- og teletilsynet (PT), som har sendt utkast til analyse av det nasjonale markedet for internasjonal roaming i offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 17) til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Det kan ikke konkluderes med tilstrekkelig effektiv konkurranse i markedet selv om det ikke kan påvises verken enkel eller kollektiv dominans i markedet, mener PT. Det er høy grad av overprising i grossistleddet. Prisnivået har dessuten vært konstant over flere år, noe som ikke ville vært tilfelle i et marked med virksom konkurranse. EU-kommisjonær Viviane Reding la i slutten av mars frem et forslag om at roamingprisene sdkal reduseres, slik at de blir jevnt over 40 prosent billigere.

Forsiden akkurat nå

Til toppen