Ingen investeringer uten markedstrykk

Spørsmålet om å organisere Telenors fastnettvirksomhet i eget selskap er et tilbakevendende tema. Adm. direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Networks mener problemstillingen er uaktuell.

Av Jan Edvard Thygesen  Det er slett ingen uting at gamle forslag blir pusset støv av og lansert på nytt. Det kan være mye nyttig å hente ut av gårsdagen. Men at det er nypusset, gjør ikke forslaget nødvendigvis noe bedre.Et forslag som tydeligvis er beheftet med de ni liv, er tanken om at Telenors fastnett bør skilles ut i eget selskap. Nå er for så vidt denne virksomheten allerede organisert i et eget selskap i telenorkonsernet, men det er vel neppe dette det siktes til. Død ballD

Forsiden akkurat nå

Til toppen