Nødnettet advarer om at for dårlig beredskap i sambandsnettene truer oppetiden i nødnettet. En arbeidsgruppe vil i løpet av første halvår se nærmere på hvilke krav nødnettet bør stille til leverandørene. (Bilde: Energiselskapet Buskerud)

- Ingen interesse for gravekoordinering hos myndighetene

Ledningseierne mener offentlig regelverk hindrer effektiv graving.

Sist uke lovet Fornyingsdepartementet å legge til rette for bredbåndsutbygging. Det var medisinen for å gjøre Norge til "ledende bredbåndsnasjon". Et brev sendt til justis- og beredskapsminister Grete Faremo viser at det myndighetene har mer å rydde opp i enn graveforskriften. Forskriften skal nå skal være på trappene etter fem års behandling. I brevet ber de myndighetene harmonisere sin sikkerhetspolicy, slik at det blir mulig for ledningseiere å utveksle ledningsinformasjon inne

Forsiden akkurat nå

Til toppen