Ingen avgjørelse før i mai

Telenors klage på Post- og teletilsynets pålegg om å inngå nasjonal roamingavtale med Network Norway, har ligget til behandling hos Samferdselsdepartementet siden i fjor høst. Og der blir den en stund til.

Det var i september i fjor at Post- og teletilsynet (PT) påla Telenor å inngå avtale med Network Norway om nasjonal roaming. I motsatt fall skulle straffen være en tvangsmulkt på 100.000 kroner per dag fra og med 19. oktober, het det i PTs avgjørelse. Men hos Telenor var man uenig i avgjørelsen, og saken ble derfor klaget inn for departementet. Samtidig ble det klart at Telenor i påvente av en endelig avgjørelse likevel ikke skulle betale dagbøtene. Det har telegiganten så langt sp

Forsiden akkurat nå

Til toppen