Infrastruktur: Over til mobil

Regjeringen har gravd fram 150 millioner kroner hvert år de neste sju årene for å støt-te bygging av infrastruktur – fortrinnsvis bredbånd og mobiltelefoni.

I og med at regjeringen har lovt full bredbåndsdekning innen utgangen av 2007, dreier fokuset til mobildekning i 2008. Ideen er å gi folk mulighet til å bo utenfor de store byene, og kommer på toppen av ulike former for støtte til næringsutvikling og ar-beidsplasser – rundt 10 milliarder, ifølge statssekretær Inge Bartnes i Kommunaldepartementet. Telenor-tall Utspillet kom fra kommunalminister Åslaug Haga – eller rettere sagt senterpartileder Haga, på partiets valgkampåpning i T

Forsiden akkurat nå

Til toppen