Broadnet-sjef Martin Lippert leverer røde tall i 2014-regnskapet.

Infiber dro opp Broadnet-inntektene

Broadnet øker driftsinntektene, men barberer resultatet.

Broadnet har sluppet årsregnskapet fra 2014, det første året der Infiber er med i Broadnet-regnskapet. Inntektene fra Infiber gjør at selskapet samlet øker salgsinntekten med 200 millioner fra 2013. Uten pengene fra Infiber, ville økningen bare vært på 10 millioner, skriver selskapet i sin årsberetning. Broadnet pynter likevel på driftsresultatet ved å kutte varekostnadene med 50 millioner, og andre driftskostnader med 30 millioner. Totalt øker likevel kostnadene, hovedsakelig på g

Forsiden akkurat nå

Til toppen