Førstelektor Geir Heierstad ved Universitetet i Oslo forsker og underviser i politisk kultur, demokrati, utenriks- og sikkerhetspolitikk i India og Sør-Asia, og nyere indisk historie

- Indisk dobbeltmoral fra Giske

Giske taler med to tunger i tilfellet Telenor i India, mener antropolog.

Førstelektor Geir Heierstad ved Universitetet i Oslo er antropolog med doktorgrad i Sør-Asia-kunnskap. Han reagerer på norske mediers dekning av Telenors problemer i India. - Generelt applauderer vi innsats mot korrupsjon i de landene Norge samhandler med. Men nårdet rammer et norsk selskap, er det plutselig bare urettferdig. Reagerer på Baksaas Heierstad underviser ved India-områdestudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Han reagerer særlig på tonen Jon Fredrik

Forsiden akkurat nå

Til toppen