Berit Svendsen håper på kraftfulle initiativ fra den politiske ledelsen, slik at jobben med å digitalisere og effektivisere Norge kan skyte fart. (Bilde: Håvard Fossen)

IKT står for halve veksten

En ny rapport slår fast at nesten 50 prosent av produktivitetsveksten i Norge kommer fra IKT-investeringer. – Det trengs mer bruk av IKT, sier Berit Svendsen.

Ny teknologi forenkler hverdagen, gjør ansatte mer effektive og kan gi store økonomiske gevinster i årene framover. Det slår Ny analyse og Samfunnsøkonomisk analyse fast i en utredning utført på oppdrag fra Telenor.

I går presenterte Telenor utredningen under sitt eget arrangement «Status Teknologi-Norge» på Fornebu.

Definisjon på produktivitet


Produktivitet kan defineres som forholdet mellom produksjon og ressursinnsats.

Arbeidskraftens produktivitet er i rapportarbeidet definert som økning i verdiskaping per arbeidstime (eller årsverk).

Økt arbeidskraftproduktivitet kan skyldes at sysselsatte får tilgang til mer kapital, eller at arbeidet gjøres på en smartere måte enn før.

Kilde: Artikkelen Vekstbidraget fra IKT i samfunnet driver Norge fremover.
 

Forsiden akkurat nå

Til toppen