IKT og etiske spørsmål

Førstkommende onsdag arrangerer NITH i samarbeid med en rekke andre institusjoner og bedrifter et heldagsseminar om informasjons- og kommunikasjonsteknologien og etiske spørsmål. Kanskje på høy tid. Her drøfter Eva Schwenke noen av årsakene til at vi også bør få innført en etisk dimensjon i bruken av IKT og telekom.

Av Eva Schwencke Trengs det etiske diskusjoner i IT-bransjen? Er det større behov for holdningsendringer i Norge enn i de øvrige nordiske landene når det gjelder piratkopiering? Har IKT-bransjen et spesielt ansvar for å ut utvikle etisk bevissthet til informasjons- og kommunikasjonsteknologien? Det er mange grunner til at etikken bør settes på dagsorden i IKT-bransjen. Teknologien er ung og fersk, profesjonen har lite tradisjoner og teknologien åpner for uanede muligheter. Dermed trengs

Forsiden akkurat nå

Til toppen