Debatt
Per Morten Hoff er generalsekretær i IKT-Norge

IKT-Norge beklager ikke kritikk av Vegdirektoratet

Her er Per Morten Hoffs versjon av IKT-Norges tilbaketrekning av pressemeldingen om det nye forslaget til graveforskrift.

Vegdirektoratet er rasende på IKT-Norge fordi vi har kritisert  utkastet til ny graveforskrift. Vegdirektoratet, av alle, sender ut pressemelding hvor det hevdes at IKT-Norge tar selvkritikk fordi vi har kritisert Vegdirektoratet. 

Vi står fullt og helt bak kritikken; det nye forslaget til graveforskrift er rett og slett ikke bra nok. Og IKT-Norge står fullt og fast bak det brevet vi sammen med andre aktører har sendt til statsråd Kleppa.

Det vi har beklaget overfor Samferdselsdepartementet, er at vi har gått ut med saken før den var offentlig. Vi trakk våre konklusjoner på bakgrunn av innspill vi hadde fått og ved gjennomgang av deler av innstillingen som vi hadde fått kjennskap til. Vi var ikke klar over at innstillingen ikke var offentlig. Vi trakk derfor vår kritikk for å gjøre en revurdering og lese igjennom samtlige dolumenter i saken som vi nå har fått tilgang til.

Forsiden akkurat nå

Til toppen