IKT mest optimistisk

IT- og kunnskapsbedrifter er de mest optimistiske når det gjelder å øke investeringene i 2004. De er også blant de største optimistene for markedsutsiktene i år, ifølge Paul Chaffey i Abelia. NHO-organisasjonen har snakket med økonomisjefene i 4000 bedrifter. 

Abelia har utarbeidet analysen på bakgrunn av data i NHOs halvårlige økonomibarometer. Betinget optimisme Undersøkelsen gir grunn tilen viss optimisme, men viser også at det fortsatt er betydelig usikkerhet. Lite forutsigbare rammebetingelser fremheves av alle bransjer som et viktig investeringshinder. Økonomisjefene trekker fram en rekke faktorer som bremser investeringene; Ustabile rammebetingelser, høyt skattenivå, manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bekymring over lø

Forsiden akkurat nå

Til toppen