IKT kan redusere CO2-utslipp

En omfattende internasjonal studie viser at IKT-industrien kan bidra til å redusere verdens globale utslipp av CO2 med 15 prosent innen 2020. I tillegg til å spare miljøet kan IKT-bransjen også bidra til innsparinger i størrelsesorden 4000 milliarder kroner i reduserte energikostnader for verdens næringsliv.

Telenor er en av støttespillerne bak studien, som er utført i regi av The Climate Group og Global e-Sustainability Initiative, har fått tittelen 'SMART 2020: enabling the low carbon economy in the information age'. Dette er den første omfattende kartleggingen av rollen IKTkan spille i forhold til å møte verdens klimautfordringer.   Unødvendige reiser McKinsey & Company, som har utført studien, viser til at informasjons- og kommunikasjonssektorens utslipp av klimagasser ligger an til

Forsiden akkurat nå

Til toppen