EU-domstolen sier at Teliasonera kan ha misbrukt sin stilling i marginskvis-saken.

Ikke nok konkurranse på mobil gjesting

– Så langt er ikke konkurransen på det europeiske gjestingsmarkedet tilstrekkelig utviklet, skriver Europakommisjonen i en ny rapport.

Det er i en delrapport fra Europakommisjonen, stilet til blant andre Europaparlamentet, at søkelyset rettes mot utviklingen innenfor den europeiske gjestingstrafikken. Den endelige rapporten er ventet 30. juni 2011. Mangelfull konkurranse Kommisjonen konkluderer at innføringen av nye regulatoriske bestemmelser har forløpt smertefritt, og at operatørene lydig forholder seg til de nye satsene. Men konkurransen i gjestingsmarkedet er mangelfull, mener Europakommisjonen og peker på ”vedvare

Forsiden akkurat nå

Til toppen