Telias avvikling av det svenske kobbernettet har skapt mye usikkerhet i de områdene som blir berørt, blant annet på grunn av nødstrømsbatterier som uteblir eller ikke virker.

Ikke leveringsplikt på PSTN

Telenor mener oppgradert IP er godt nok.

Eiere av nye bygg opplever nå at Telenor nekter å levere fasttelefoni (PSTN) til byggene. Årsaken er en nytolkning av ekomloven. Hittil har Telenors leveringsplikt vært sterkt knyttet til PSTN, blant annet fordi det har vært utfordrende å oppfylle en del funksjonelle krav uten PSTN. Leveringsplikten er regulert i e-komloven med tilhørende forskrifter, og av avtalen mellom Telenor og Samferdselsdepartementet av 1. september 2004 om leveringspliktige tjenester. Kan velge leveri

Forsiden akkurat nå

Til toppen