Debatt

Ikke behov for inngripen

I debatten om åpne nett har Samferdselsdepartementet på vår forespørsel presisert sitt syn.

Olemic Thommessen i Høyre ønsker en utredning der en ser på behovet for å regulere fiber- og kabelnett for å redusere tilbydernes vertikale integrasjon og "bundlingen" (sammenpakkingen) mellom infrastruktur og innholdsleveransen. Et typisk eksempel på slik ”bundling” er at tilbyderen Lyse selger en egen triple-play pakke (telefoni, TV og Internett) til sine fiberkunder der abonnementet er ment å dekke inn kostnader de har til å legge infrastruktur. Post- og teletilsynet og Samfe

Forsiden akkurat nå

Til toppen