Igel i klisteret

Anders Igel, TeliaSoneras konsernsjef, fikk ikke medhold i styret for sitt forslag til reorganisering av selskapets virksomhet. Igel ønsket å gå fra geografisk organsiering til overnasjonale forretningsområder, men styret la forslaget på is, ifølge svensk presse.

Ifølge NyTeknik fant møtet sted 6. september. Uken etter sa TeilaSoneras Sverigesjef, den profilerte Marie Ehring, opp sin stilling. Taper hjemme TeliaSoneras omsetning i kjernemarkedene Sverige og Finland sank med 5 prosent i første halvår. Disse to landene står for nesten 60 prosent av konsernets omsetning. Anders Igel mener at for å få veksten opp igjen må virksomheten omorganiseres, fra "resultatbaserte landsenheter" til forretningsområder på tvers av landegrensene. Byttes ut?

Forsiden akkurat nå

Til toppen