Ice vil ha omfordeling

Det mest vidtgående forslaget rundt høringen om 3G i GSM-frekvensene kommer fra Ice, som ønsker en omfordeling der også frekvensene som blir ledige etter analog fjernsyn tas med i betraktningen.

Mens både PT, Telenor, NetCom og Mobile Norway primært snakker om UMTS som 3G-teknologi i sine høringsuttalelser, samtidig som de snakker om teknologinøytralitet, legger Ice-sjef Matthias Peter naturlig nok vekt på at også CDMA er en aktuell teknologi. Han presiserer at det er en forutsetning at det tilrettelegges for teknologinøytral bruk, og ikke planlegges spesifikt for UMTS. - Det er viktig at de to store etablerte aktørene Telenor og NetCom som allerede disponerer nevnte frekvens

Forsiden akkurat nå

Til toppen