Ice redder bredbåndsløftet

Soria Moria-løftet om bredbånd til alle i løpet av 2007 blir 99 prosent oppfylt, ifølge en undersøkelse Teleplan har gjort for Regjeringen. Men definisjonen på bredbånd er satt til 640 kb/s og "bredbåndsminister" Heidi Grande Røys må regne med mobilt bredbånd - som i distriktene hovedsakelig skyldes utbygging av CDMA-nettet til Ice - for at målet skal nås.

Teleplan-rapporten om bredbåndsdekningen i Norge viser at 98,3 prosent av befolkningen i dag har tilgang til bredbånd. I følge rapporten vil 99,0 prosent av innbyggerne ha tilgang ved utgangen av 2007.

- Regjeringen har som mål å sikre alle tilgang til bredbånd, uavhengig av hvor i landet man bor. Rapporten viser at vi nå er i ferd med å nå et av de viktigste distriktspolitiske målene Regjeringen satte seg i Soria Moria-erklæringen. Dette er jeg stolt av, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Mobilt bredbånd
Men rapporten viser også at det fortsatt finnes en del hvite flekker på bredbåndskartet, og mobilt bredbånd, blant annet gjennom tilbudet fra Ice, er tatt med for at regnestykket skal gå opp. Utbyggingen av mobilt bredbånd,som ikke foregår med statlig støtte, øker bredbåndsdekningen fra 95,8 til 99 prosent.

Uten mobilt bredbånd ville fylker som Finnmark, Troms, Nordland, Telemark og Oppland hatt en dekningsprosent på 91-93 prosnet. Medregnet mobilt bredbånd kommer Troms likevel bare opp i 96 prosent.

Rapporten Bredbånd – Dekningsanalyse 2007, er utarbeidet av Teleplan på oppdrag fra Fornyingsdepartementet.

Bevilget det som skal til
Rapporten inkluderer ikke effekten av Regjeringens bevilgning til bredbåndsutbygging i revidert nasjonalbudsjett for 2007. 255 millioner kroner er her øremerket bredbåndsutbygging, et beløp som vil utløse en like stor andel fra lokale myndigheter og næringsliv.
 
- Regjeringen har bevilget pengene som skal til. Nå er det opp til fylkene, kommunene og operatørene å bidra til å sikre de siste innbyggerne i landet denne viktige infrastrukturen, sier Grande Røys.

Forsiden akkurat nå

Til toppen