Ice har CDMA i 16 byer

Ice tredobler antallet sendere i sitt trådløse bredbåndsnett, slik at CDMA-nettet til Nordisk Mobiltelefon vil dekke 16 av Norges 20 største byer. Samtidig kjører Nils Petter Tetlie i gang en tung markedskampanje.

- Vi har i løpet av høsten satset hardt på videre utbygging av Ice-nettet. Når 2006 går over i 2007 vil antall sendere være tredoblet siden sensommeren. Nettet utbedres i hele landet, med ekstra vekt på områder der folk bor, oppholder seg og ferdes.  Hyttemarkedet med - Det betyr bedre Ice-dekning i byer, tettsteder og viktige hytteområder, sier Nils Petter Tetlie, administrerende direktør i Nordisk Mobiltelefon Norway AS.  Ice hadde frem til forsommeren 55 basestasjoner utplasser

Forsiden akkurat nå

Til toppen