Sjefen for mobilt bredbånd i Ericsson Hanna Maurer Sibley foran en av de nyeste produktene. Oppe til venstre ser vi en kombinert aktiv og passiv antenne. Hun mener antallet småceller per makro basestasjon bør ligge på rundt 3.

Hvor mange småceller?

Ett av spørsmålene operatørene plundrer med foran småcellerevolusjonen de fleste tror på, er hvor mange småceller de trenger per makrocelle i mobilnettet?

(BARCELONA): Ericsson har tidligere vært den leverandøren av mobilnett som har vært minst opptatt av å snakke om småceller. Nå er de fullt ut på banen og snakker i likhet med de andre om småceller som løsning på etterspørselen etter kapasitet og dekning innendørs, særlig i LTE-nettene. Færrest fra svenskene Men Ericsson er den leverandøren som har det laveste anslaget på behovet. Sjefen for mobilt bredbånd i Ericsson, Hanna Maurer Sibley sa til Inside Telecom at de mener den t

Forsiden akkurat nå

Til toppen