Hvor blir det av konkurransen i telesektoren?

Den som har holdt på med telekommunikasjon i en del år, har opplevd telemonopol på godt og vondt. Telemonopol karakteriseres ved at selger styrer markedet, både når det gjelder tjenestetilbud og priser, mener Jostein Torp, formann i Dataforeningens telepolitiske utvalg.

For noen år siden var det slik at tilgang til modemutstyr og telefonsentraler i langt større grad ble styrt av hva monopolisten mente det var behov for, enn de løsninger brukerne mente de var best tjent med. Særlig var dette tydelig innen hussentraler for telefoni. I mange år sto Norge utenfor den internasjonale utviklingen fordi vår monopolist, i nært samarbeid med noen hoffleverandører, ikke ville levere eller tillate installert ny teknologi. Er monopoler OK?Monopoltilstander legger o

Forsiden akkurat nå

Til toppen