Nødnettet advarer om at for dårlig beredskap i sambandsnettene truer oppetiden i nødnettet. En arbeidsgruppe vil i løpet av første halvår se nærmere på hvilke krav nødnettet bør stille til leverandørene. (Bilde: Energiselskapet Buskerud)

Hver tredje kommune krever graving

Telenor la kun 12 kilometer grøftefrie kabler i 2011, til tross for enorme miljø- og kostnadsbesparelser.

Hvert år graver Telenor opp 400.000 meter grøfter. Av dette er 60.000 meter i asfalt, hvor grøftene kan unngås gjennom å frese ned kabelen i asfalten. Likevel lyktes selskapet kun med å legge ned 12.000 meter med slike kabler i 2011. I 2012 er målet å tredoble antall kilometer til 36, noe som innebærer at det legges grøftefrie kabler for halvparten av all kabling i asfalt. Tallene viser at utviklingen går trådt for teknikken som ble lansert i Norge i 2008. (se tekstboks) - Det e

Forsiden akkurat nå

Til toppen