Hver fjerde med bredbåndstelefoni

Post- og teletilsynets ekomstatistikk for tredje kvartal viser at hver fjerde husstand har bredbåndstelefoni. De som går over til bredbåndstelefoni nå er mindre snakkesalige, for veksten i samtaleminutter pr. abonnement avtar kraftig.

Bredbåndstelefoni hadde særlig sterk vekst i 2005 og 2006, men siden har veksten avtatt, målt både i antall abonnement og trafikk. Fra 2006 til 2007 økte trafikken med nesten 30 prosent. Deretter ble veksten raskt redusert, og for 2008 anslår PT veksten til om lag to prosent. Pakketilbud – Dette kan skyldes flere forhold, sier PT-direktør Willy Jensen; - Blant annet at mange flere husstander nå har fått bredbåndstelefoni som del av en ”totalpakke” bestående av Internett- og fj

Forsiden akkurat nå

Til toppen