Hvem kjøper Catch og NextGenTel?

Både Deutsche Telekom, Tele2 og Telia Sonera er på offensiven for å skaffe seg bedre bredbåndsposisjoner i Norden. De to førstenevnte var etter alt å dømme med i budprosessen om Bredbandsbolaget og/eller Cybercity. Vil de nå kjøpe Catch eller NextGenTel?

Ja, vi tror et oppkjøp er mer spørsmål om tid enn noe annet. Når vi vet at det også går mottil en løsning omkring Bane Tele før året er omme, er det ganske betydelige deler av norsk telebransje som snart vil skifte eiere.Ga startsignalTelenors kjøp av Bredbandsbolaget og Cybercity kan vise seg å være startsignalet for en ny oppkjøpsbølge. Og timingen er ikke dårlig for kjøperne. De har smekkfulle kasser noen og hver og oppkjøpskandidatene er ikke priset så altfor høyt. Spesiel

Forsiden akkurat nå

Til toppen