Prosjekt-direktør Tore Kristoffersen i Lyse fiberinvest har på vegne av Altibox-sfæren skrevet et brev til myndighetene der han polemiserer mot Broadnets høringsuttalelse til Lysne-utvalgets rapport.

Hvem er det sikreste alternativet: Broadnet eller Altibox?

Kampen for å være det andre nasjonale transportnettet er i gang. Både Broadnet og Altibox melder seg på for å øke ekom-sikkerheten.

Lysne-utvalgets rapport «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» fra høsten 2015 holder opp avhengigheten av Telenors transportnett som uheldig og anbefaler at alternativer etableres. Utvalgets anbefaling ble da også tatt inn som en målsetting for regjeringen i ekomplanen (punkt 29.2), som igjen er en del av Digital agenda. Etter at Lysne-utvalget hadde lagt fram sin vurdering av sårbarheten, erklærte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at de ville invitere Telenor, Altibox og Broadnet til

Forsiden akkurat nå

Til toppen