Hva med å fordele utgiftene?

Alle snakker om at det er Statens ansvar å bygge ut bredbånd til alle mulige avkroker i dette landet. Det er tilsynelatende en menneskerett å ha tilgang til Internett på bredbåndsbasis. Er det virkelig det? spør Inge Wallumrød, rådgiver i Mobile Mind.

Av Inge Wallumrød Kanskje handler det rett og slett om å fordele utgiftene på noen flere aktører enn bare Staten og de store utbyggerne? Er det ikke også et lokalpolitisk initiativ som savnes her? Jeg tror det finnes en løsning som vil sikre utbyggingen og gi vekst på alle plan. En menneskerett?Næringsministeren får kritikk for at det ikke er bygget ut eller planer om utbygging av bredbånd til alle avkroker i dette landet. Likeledes så skrikes det opp om at det nærmest er en mennes

Forsiden akkurat nå

Til toppen