Debatt

Hva er grønn IT?

En ting er å klistre en etikett på et produkt og merke det som miljøvennlig, men hvor mange kan si nøyaktig hvor grønt et produkt egentlig er – inkludert regelmakerne? spør Thomas Drape i Allied Telesis i denne kommentaren.

For dagens selskaper og organisasjoner er det av kritisk viktighet å være grønn. Dette reduserer ikke bare firmaets karbonavtrykk; det bedrer også firmaenes grønne troverdighet og sparer penger i form av energikostnader.

Firmaer verden over har innsett fordelene, og satser i økende grad på miljøvennlig IT. Denne trenden er i liten eller ingen grad drevet av myndighetenes grønne lovgivning.

Standarder

Mange myndighetsinstanser har de senere år implementert standarder og regelverk som oppmuntrer til grønn IT – fra produksjon via bruk til avsluttende avhending.

Forsiden akkurat nå

Til toppen