I takt med at vi bruker stadig mer mobilkommunikasjon, ønsket den svenske Post- och telestyrelsen å få fastsatt verdien av frekvensressursene. I alle fall den delen som ligger i frekvensområder som tradisjonelt er tilgjengelig for mobil, radio og TV. Forsvarets frekvensbruk er ikke med i rapporten.

Hva er egentlig verdien av radiofrekvensene?

Svenske telemyndigheter har beregnet verdien av radiobølgene til 61 milliarder kroner. Mobilnettene er på topp, med wifi som nest mest verdt.

Post- och telestyrelsen (PTS) i Sverige har bedt bransjen kommentere rapporten, som er laget av konsulentselskapet A-fokus. Saken er viktig fordi verdifastsettelsen av spektrum vil få betydning når ulike bruksområder i framtida settes opp mot hverandre, eksempelvis nødnett og mobilnett eller mobilnett og TV-formål. Begge områder som har vært heftig debattert både i Sverige og her hjemme.   En pressemelding og lenke til rapporten finner du her. Hva har de egentlig målt? Konsulentene

Forsiden akkurat nå

Til toppen