Debatt

Høykom ønsker bredbånd til alle

I Inside Telekom 22 feb 07 spør Per Morten Hoff om ”Bredbånd til alle” er glemt. Høykom står som garantist for en god og fornuftig forvalting av de midler som tildeles, skriver Styreformann i Høykom, Bjørn Engum.

Innenfor de fleste samfunnssektorer er det er ikke nok penger til alle gode tiltak. HØYKOM-programmet forvalter tildelte budsjetter innen de rammer som fremkommer i statsbudsjettet. HØYKOM sekretariatet innstiller, mens styret tildeler midlene til de enkelte prosjekt. Over tid vil jeghevde at HØYKOM som drives i regi av Norges forskningsråd, står som garantist for en god og fornuftig forvalting av de midler som tildeles. Vi kan alle være enige om at vi gjerne skulle hatt mer midler for

Forsiden akkurat nå

Til toppen