Høykom-millioner fordelt

Regjeringen har nå fordelt 100 millioner til bredbåndsutbygging gjennom Høykom-ordningen. Største potten går til Telemark, som får 26,6 millioner. Bredbåndsdekningen vil når disse prosjektene er ferdigstilt være 99 prosent, hevdes det.

Regjeringen bevilget 100 millioner til Høykom i revbidert nasjonalbudsjett i vår. Utbyggingen vil gi 46 000 husstander bredbåndstilgang. - Tilgang til bredbåndsnettet er grunnleggende for at folk skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det er viktig for skoleopplæringen, for tilgang til offentlige tjenester og for næringsutvikling i distriktene. Derfor er jeg stolt av at vi nå er i ferd med å sikre bredbånd til de siste grendene og husstandene i landet, sier fornyingsminister Heidi Gr

Forsiden akkurat nå

Til toppen