Høykom-midler til Rossfjord

Troms-bygda har mottatt 1,5 millioner kroner fra Høykom til bredbåndsprosjektet ”Fiber til Rossfjordstraumen”. Fibernettet ventes å være operativt ved årsskiftet.

På initiativ fra prosjektet Næringsutvikling i Rossfjordbygda, søkte Lenvik kommune om midler til bredbåndbygging. Det var det eneste bredbåndprosjektet i Troms fylke som fikk bevilget penger fra Høykom. Totalkostnadene for prosjektet er på 3 millioner kronerStore muligheterFiberen skal legges fra Finnfjordbotn til Rossfjordstraumen. Ved årsskiftet skal testing mot Troms Fagprøvesenter og institusjonene Lenvik sykehjem og servicesenter, Rossfjord skole og legekontoret være gjennomført

Forsiden akkurat nå

Til toppen