Høykom avvikles

Fornyingsdepartementet vil avvikle Høykom-sekretariatet i 2008. Det kan fortsatt komme statlige bevilgninger til bredbåndsutbygging, men Regjeringen anser at bredbåndsdekningen snart har nådd 100 prosent.

"Sidan breibandsdekninga no nærmar seg 100 pst. og det enno ikkje er klårt kor høg dekninga vil vere etter at dei prosjekta som er sett i gang er ferdige, vil programmet i 2008 primært drive oppfølging av prosjekter som er sett i gang." "Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil ut frå ei vurdering av behov og ved hjelp av interne omprioriteringar, kunne bidra med ytterlegare midlar til breiband i 2008. Departementet tar sikte på å avvikle HØYKOM-sekretariatet i NFR i 200

Forsiden akkurat nå

Til toppen