Assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom vil se nøye på eventuelle innvendinger Telenor måtte ha mot bota på ni millioner.

Historisk høy bot til Telenor

Må betale ni millioner etter mobilutfallet i oktober 2014 hvis Nkom får det som de vil.

30. oktober førte en kjent sårbarhet i et av Telenors systemer til at et større mobilutfall rammet selskapets kunder over hele landet.

Over tre millioner mobilkunder fikk ikke brukt mobilnettet på to og en halv time.

Nkoms rapport om hendelsen konkluderer med at Telenor ikke hadde gode nok rutiner for å redusere den feilrisikoen som var tilstede i forbindelse med det planlagte arbeidet som ble utført i nettet før utfallet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen