Kommunikasjonsdirektør Guri Wormdahl avviser at Opplysningen har satt kjøpet av Aspiro søk i samband med nedleggelsen av avdelingen på Sortland.

Hestehandel om arbeidsplasser

Opplysningen får ikke kjøpe Aspiro søk, og saken kan ende i retten. Samtidig åpner departementet for hestehandel om arbeidsplassene på Sortland.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har konkludert i saken om Opplysningens ønske om å kjøpe Aspiro søk, og valgt å stå ved Konkurransetilsynets opprinnelige avgjørelse. Enden på visa er dermed at kjøpet avvises fordi det etter både tilsynets og departementets skjønn i vesentlig grad vil redusere konkurransen i markedet for SMS-søk. Men i pressemeldingen hvor departementet tilkjennegir sin konklusjon, åpnes det i all offentlighet for en hestehandel hvor den pågående

Forsiden akkurat nå

Til toppen