Helsenett-sjef Håkon Grimstad stiller tøffe krav overfor teleleverandørene som skal levere tjenester til deres neste kjernenett. Prekvalifisering vil skje i løpet av høsten, og kontrakten skal være inngått innen utgangen av 2013. 

Henter kontraktsregime fra byggebransjen

Norsk Helsenett vurderer å benytte ”åpen bok”-kontrakt i neste generasjon helsenett. Her er kravene som stilles. 

Kontrakten om å levere kjerneinfrastrukturen til Helsenettet vil ikke inneholde bestemte tekniske krav eller volumgarantier.

Han bygger det på at utviklingen går så raskt, og at kontrakten Norsk Helsenett ønsker å fremforhandle vil gå over 15 år.

- Det er grunn til å anta at prisfall vil bli kompensert av økt trafikkvolum, men det vil ikke ligge volumgarantier i avtalen, sier Grimstad.

Forsiden akkurat nå

Til toppen