Underdirektør John Eivind Velure regner med at antallet mobilfrekvenser kan vokse med over 30 prosent i løpet av får år. 

Henger etter på dynamisk frekvensbruk

Kun et førsteutkast er klart i Europa.

Arbeidet med kognitiv radio og dynamisk frekvensbruk står foreløpig ikke spesielt høyt på agendaen hos Post- og teletilsynet. Der amerikanske FCC går i bresjen, følger det norske tilsynet arbeidet i den europeiske teleregulatør-organisasjonen CEPT. Dette arbeidet følges blant annet av Atle Coward Markussen i Post og teletilsynet. Han erkjenner at USA er foran Europa. - I Europa har vi utarbeidet et førsteutkast som oppsummerer statusen på området. Denne oppsummerer dagens kunnskap

Forsiden akkurat nå

Til toppen