Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier bransjen har mulighet til å påvirke de detaljerte reglene for nettnøytralitet som regulatørene i Berec skal utvikle når EU har vedtatt loven.

Helt åpent for nettnøytralitet

I løpet av uka kan EU vedta en felleseuropeisk lov om nettnøytralitet. Hva resultatet blir, er høyst uvisst.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterte fredag til Nasjonalt nettnøytralitetsforum i Oslo. Folk fra ulike deler av bransjen debatterte nettnøytraliteten og forslaget som ligger klart, og som i en eller annen form vil bli lov i EU-landene og dermed Norge gjennom EØS-avtalen.

Det overordnede inntrykket etter å ha lyttet til en rekke innlegg og debatter på forumet, er usikkerhet. Flere av dem som kjenner det politiske spillet i Brussel, kunne fortelle at det føres intense kampanjer fra ulike grupper for å endre lovforslaget. Flere av de sentrale aktørene konstaterte at det er helt åpent hvilket utfall lovarbeidet ender med.

Kvoteunntak og spesialiserte tjenester

Mesteparten av debatten under nettnøytralitetsforumet dreide seg om å tolke teksten rundt to temaer:

Forsiden akkurat nå

Til toppen