Helsebygg holder på Telenor

Helsebygg Midt-Norge holder på at Telenor har levert det beste tilbudet på milliardkontrakten til det nye universitetssykehuset i Trondheim, selv om Klagenemda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) har kritisert prosessen. Sykehuset er tiltenkt en showcase-rolle som bare overgås av Telenors hovedkvarter på Fornebu.

- De feil KOFA mener hefter ved saksbehandlingen, er etter Helsebyggs vurdering av en slik art at de uansett ikke har betydning for rekkefølgen i konkurransen, heter det i en pressemelding fra Helsebygg. GjennomføringEtter en gjennomgang der Helsebygg har korrigert for de feil KOFA har påpekt, er tilbudet fra Telenor ASA og Ementor AS likeverdige prismessig, skriver Helsebygg. - Når det i tillegg legges vekt på de øvrige tildelingskriterier, herunder firmaenes evne til å gjennomføre oppd

Forsiden akkurat nå

Til toppen