Heder til Hannemyr

Den Norske Dataforenings Rosingpriser ble delt ut i Gamle Logen tirsdag kveld. Gisle Hannemyr fikk hedersprisen, Trolltech kreativitetsprisen og Post- og teletilsynet anvenderprisen. I tillegg ble fem andre priser delt ut.

- Rosings anvenderpris gikk til Post- og Teletilsynet, Oslo for tjenesten telepriser.no- Rosings brukervennlighetspris gikk til Hydro Media, med partnerne Halogen, Accenture og Interwoven, for nye hydro.com- Rosings språkpris gikk til Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, for deres innsats for godt norsk språk i læremidler innen IT-fag ved universiteter og høgskoler.- Rosings kompetansepris gikk til MediaLT ved de blinde dataekspertene Magne Lunde og Morten Tollefsen, for sin innsats til å bis

Forsiden akkurat nå

Til toppen