- Hasard med flytting av PT

- Å? flytte Post- og Teletilsynet er å spille hasard med funksjonsdyktigheten til en etat som spiller en nøkkelrolle for fremveksten av et fungerende telemarked, sier Morten Neeb i Dataforeningens telepolitiske utvalg i forbindelse med Stortingets åpne høring om statlige tilsyn.

Den Norske Dataforening er bekymret for konsekvensene en flytting av Post- og teletilsynet vil ha for det norske telemarkedet, som er inne i en svært sårbar fase. Foreningens telepolitiske utvalg deltok i den åpne høringen om flyttingen av tilsyn i Stortinget i dag, og Morten Neeb fremførte foreningens syn. En flytting er et sjansespill med en kompetanse og arbeidsform som er bygget opp over mange år, og som ikke enkelt kan gjenskapes gjennom rekruttering. I tillegg vil den nye geografisk

Forsiden akkurat nå

Til toppen