Debatt

Har teleselskapene og flyselskapene noe å lære av hverandre?

Flyselskapene og teleoperatørene har mange fellestrekk og felles utfordringer, skriver Teleplans Asgeir Myhre i denne kommentaren.

Begge bransjer henvender seg til massemarkedet og til mer krevende forretningskunder. Begge opererer i et deregulert marked med sterk konkurranse og økende innslag av internasjonale aktører. I Norge dømmer konsumentene det største flyselskapet og de dominerende telekomaktørene nord og ned på "omdømme-statistikken". Prisene har gått ned og de etablerte selskapene er tvunget til å gjennomføre store innsparingsprogrammer, ofte med masseoppsigelser. Produktene er selvsagt forskjellige,

Forsiden akkurat nå

Til toppen