Har Telenor feilbedømt fastmarkedet?

Telenor taper markedsandeler i bredbåndsmarkedet i Norge. Og de har på ingen måte fått sving på bredbåndstelefoni. I tillegg går prosessen med å redusere kostnadene med 1,5 milliarder kroner i fastnettet senere enn forutsatt. Dette er den fastnettmalurten i et beger proppfullt av mobilsuksess.

Det var 818 893 xDSL-abonnenter ved utgangen av året. Av dette hadde Telenor 475 000 og av det tallet igjen er 61 000 i bedriftsmarkedet. Dette er en markedsandel på 58 % mot 59 % ved utgangen av tredje kvartal. Og det er LLUB-abonnentene (de som leier linje og har eget sentralutstyr) som øker mest i forhold til wholesale. Det ble 26 000 flere LLUB-abonnenter og 12 000 flere wholesale i siste kvartal. I tillegg fikk Telenor Broadcast hele 20 000 nye Internett-abonnenter på kabel og øk

Forsiden akkurat nå

Til toppen